Romain Rolland

                    i.        Životopis a tvorba


          študoval dejiny literatúry, hudbu, dejepis, zemepis, dejiny kultúry


          príkladom mu bol Tolstoj


          profesor hudby -opustil však miesto, aby sa venoval písaniu


          základná idea: „Zachrániť Francúzsko pred stratou ideálov)


          1916 -Nobelova cena za literárnu a publicistickú prácu (financie, ktoré dostal, daroval ČK)


          priateľ Sovietskeho zväzu po VOSR


          nepriateľ fašizmu -antifašista- proti Hitlerovi


          pacifista -nebol účastník 1.sv.v „všetky problémy sa vyriešia mierovou cestou“ -nie zbraňou, ale slovom


          humanista


          román Ján Krištof -Nobelova cena; životná cesta geniálneho umelca, ktorého vzorom bol Beethoven


          4-zväzkový román Očarená duša -obraz ženy

                  ii.        Peter a Lucia


          Paríž, 30.1.1918 -29.3.1918 (Veľký piatok)


          reakcia na bombardovanie Paríža a kostola počas veľkého sviatku -skutočná udalosť


          Stretnú sa v preplnenom metre v čase, keď padnú prvé obete. Petrovi sa Lucia páči, ale rozprávať a zbližovať sa začnú až pri druhom náhodnom stretnutí v parku. Peter musí o pol roka narukovať. Aj napriek vojne okolo, ostávajú k nej nevšímaví a žijú si svoj vlastný život. V jeden večer neďaleko nich padne granát a zabije kočiša. Zasnúbia sa a sľúbia si večnú lásku. V posledný večer, v kostole sa chcú vziať. Sedia v lavici, ale kostol sa zrúti, spadne na nich pilier a zabije ich v spoločnom objatí.


          historické fakty; príbeh o láske dvoch ľudí, čo je i jedna zo zbraní


          psychologická protivojnová novela proti úpadku morálnych a spoločenských hodnôt


          lyrický štýl „Paríž si lízala svoje rany.“


          apoziopézy, úvahy, monológy, opisy

                 iii.       Vzťah k téze


          Peter


          18-ročný chlapec, ktorý mal o pol roka narukovať


          z meštiackej rodiny -s rodičmi mal celkom dobre vzťahy, avšak jeho narukovanie brali ako vlasteneckú povinnosť a veľmi sa tým nezaoberali -to Petra trápi, lebo je proti vojne a nechce narukovať


          s bratom Filipom sú spočiatku priatelia, avšak Filip sa k nemu začne správať arogantne, doberá si ho -nakoniec, keď sa P zblíži s L, ich vzťah sa mení


          ako spoznáva Luciu, začína si hlbšie uvedomovať sociálne neprávosti a odmieta bojovať za republikánske ideály


          odmieta bojovať -nesúhlasí s vojnou


          má v sebe kus hamletovskej duše -citlivý


          rád by si s niekým pohovoril, ale nemá s kým -rodičia, priatelia ani brat mu nerozumejú


          v Lucii našiel zmysel života, predtým nemal cieľ, bol sám a nič nechcel -teraz chce spoločnú budúcnos, chce lásku


          Lucia


          veselá a optimistická


          život brala realistickejšie ako Peter


          žila v chudobných pomeroch, sama si musela zarábať na živobytie


          živila sa reprodukovaním obrazov slávnych umelcov -sama však svoje obrazy považuje za gýče


          nebola povrchná -život brala taký -aký je


          neuvedomovala si však, že blízko zúri vojna a môže ublížiť


          spolu s Petrom sníva o budúcnosti, ale na druhej strane vedia, že sú to len ideály -možno neprežijú =>nenávisť k vojne


          životným cieľom je byť aspoň trochu šťastný


          zámerne sa izolujú od sveta a chcú žiť jeden pre druhého


          zajtrajšok a celá budúcnosť sú veľmi vzdialené, preto myslia predovšetkým na prítomnosť „všetko je pre mňa láskou“ (Lucia)


          „Nežiadajte od neho, aby chápal vojnu. Má dosť čo robiť aby chápal život a odpustil mu.“


          láska je jedna zo zbraní, ktorou sa dá bojovať proti vojne a smrti „A čo tí ostatní, čo žijú na vojne? Nech robia to isté, čo my, nech milujú!“