Humanizmus a renesancia (14.-17.st)


          stály motív literatúry už od nepamäti -láska vášnivá, zničujúca, jemne erotická, romantická, platonická…


          častokrát, keď už všetko prestávalo mať zmysel, láska bola tým jediným pre čo sa oplatilo žiť a umrieť


          láska poskytovala svetlo životu -milenci boli pre ňu ochotní urobiť čokoľvek -ísť proti zdravému rozumu, vzoprieť sa konvenciám a spoločnosti, ísť hlavou proti múru, umrieť…

I.
                    
Humanizmus a renesancia (14.-17.st)


          spoločenská situácia: rozvoj vedy, techniky a priemyslu (manufaktúry), geografické objavy (1942-Amerika), geocentrický názor sa mení na heliocentrický, kníhtlač (1450,Guttenberg), záujem o ľudské telo a prvé návrhy lietajúceho stroja ( Leonardo da Vinci), teleskop, …


          rozvoj meštianstva: vznik buržoáznej vrstvy


          umenie:


          znovuzrodenie antiky: antické ideály, kalokagatia (hľadanie krásy duše i tela)


          návrat k pozemskému životu, viera v poznateľnosť sveta postupne počas života (na rozdiel od stredoveku, kde všetko poznanie bolo podriadené cirkvi), túžba po slobodnom myslení, právo na lásku


          racionalizmus (úcta k rozumu), senzualizmus (zmyslové vnímanie), individualizmus (problémy a význam jednotlivca)


          hrdinovia sú ľudia s rôznorodými vlastnosťami, ktorí sa vyznačujú silnými myšlienkovými a citovými protikladmi, obhajujú a bojujú za ušľachtilé ideály, a vášnivo milujú slobodu a pozemský život, čím prekonávajú stredovekú jednostrannosť, asketickosť a dogmatizmus


          rozvoj všetkých typov žánrov


          výtvarné umenie: na rozdiel od stredoveku sú zobrazovaní ľudia v skutočnej podobe, nie zdokonaľovaní; po prvý krát sa na obrazoch objavujú veci dennej potreby